Admix rullgardinsmeny

Denna rullgardinsmeny (Pull Down Menue) finns placerad på rad nummer tre. För att komma till den anges "esc" samt begynnelsebokstav av den funktion som ska utnyttjas.

Dessa menyer är beroende av en fönsterdefinition som kan lagras per operatör och är också beroende av vilken rutin som för närvarande är aktiv.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)