Fönsterdefinition

Många fönster i adMix, speciellt de som visas i samband med att rullgardinsmeny visas eller då funktionstangent användes, utnyttjar ett register där de är definierade. Denna fönsterbeskrivning kan finnas antingen i /usr/adMix/bin, /usr/adMix/adm eller i din hemkatalog. Namnet är Windows i det första exemplet, .Windows i de två andra.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)