Shared memory

Med "shared memory" avses en del av internminnet som har avdelats för samtidig användning av flera processer eller användare i Unix.

I adMix används det för meddelandehantering, statusloggning och statistik.

Se även: bin/px.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)