Statistik

Med statistik avses en historiskt insamlad information om ett visst objekt, samt presen- tationen av denna på en skrivare, terminal, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)