För att förenkla

åtkomsten av den aktuella hjälptexten kan göras på två olika sätt.

Antingen används hjälpknappen eller också får operatören löpande texter som visas allteftersom olika inslagsfält och rutiner utnyttjas.

Tryck nu på "CR". 3

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)