Exempel registerfält

Exempel: Registerfält I kundregistret finns bl.a kundnummer, kundnamn, kreditgräns i varje registerpost.

Alla dessa är fält. Kundnummer och kreditgräns är numeriskt och kundnamn alfanumeriskt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)