Alfanumeriskt

Alfanumeriskt innebär att både bokstäver och siffror accepteras.

Accepterade tecken är: A-Ö, a-ö, 0-9 och "&/()=?-+,."

Vissa tecken får ej användas i adMix. Se även: otillåtna tecken.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)