Registerfält

Med registerfält avses den minsta logiska enheten i en registerpost.

Ett registerfält är numeriskt eller alfanumeriskt och har en bestämd längd som inte går att över- skrida.

Se även: exempel registerfält.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)