I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

Versionshantering

En inledande del i MPX-protokollet är att ta reda på om klientprogrammet är det senaste.

Detta görs genom att datumjämförelser görs för alla aktuella program och register. Om det finns nyare versioner tillgängliga, så kopieras dessa.

I programvaran räknas också in en hel del bakgrundsbilder och ikoner. Dessa kopieras också automatiskt.

På detta enkla sätt hålls den lokala programvaran alltid aktuell!

Så bli inte förvånad om ni vid ett senare tillfälle, när adWin startas, ser ett fönster där ni ska ta ställning till om en senare version ska läggas in! Denna uppdatering sker i så fall helt automatiskt och den senaste versionen startas direkt.

Om en senare version finns tillgänglig måste denna kopieras innan fortsatt körning.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2003-04-11
Copyright © 2015, 2003 Elektrondata AB
Linux!