I branschen sedan 1972, och fortfarande där. adWin, windowsklienten till adMix

MPX-Protokollet

Teknik

MPX-protokollet är ett äkta Client Server-protokoll. Dvs. klienten är medveten om servern. Klienten ger servern definitiva kommandon och förväntar sig exakta svar.

Vi har valt att ge den intresserade möjlighet att se protokollspecifikationen för att ge ett bättre beslutsunderlag.

Förbehåll

MPX-protokollet är Elektrondatas egendom och texten är skyddad enligt lag om copyright och lagen om upphovsrätt.

Beskrivningen av MPX-protokollet får enbart användas vid bedömning av produktens lämplighet för eventuellt köp och installation i det egna företaget eller, om betraktaren är anlitad som konsult, hos uppdragsgivaren.

Jag accepterar detta förbehåll.


Hemsida Denna sida senast ändrad 2003-04-11
Copyright © 2015 Elektrondata AB
Linux!