Elektrondatas ekonomisystem


Moduler i adMix är gjorda så att de ska komplettera varandra för olika verksameter inom företaget.

Samtidigt som de är fristående från varandra finns kopplingar mellan dem som gör att något dubbelarbete inte behövs.Hemsida Denna sida senast ändrad 990426
Copyright © 2015 Elektrondata AB
Linux!