I branschen sedan 1972, och fortfarande där. Grundrutiner som ingår i alla system

adMix BAS

MENYSTYRT FLERANVÄNDARSYSTEM MED FLERA SÄKERHETSNIVÅER


adMix grundmodul innehåller meny- och säkerhetsfunktioner, skärm- och skrivarhantering.

Genom adMix flexibla menyhantering skapar man enkelt privata menyer, och sätter säkerheten till önskad nivå. I adMix kan säkerheten hanteras via behörighetskoder eller nivåkodning av operatörer och program, var för sig, eller i kombination.

adMix innehåller även fullständiga funktioner för automatisk backuptagning, samt funktion för loggning av alla åtgärder.

Systemet körs via Client Server , via vanliga terminaler eller terminalemulering i en PC.

adMix ger full kontroll över skrivarhanteringen, och utskrifter kan enkelt flyttas mellan olika skrivare, läggas på disk, visas på terminal, eller skrivas ut på terminalskrivare via modemlinje eller dylikt (Terminalen kan användas samtidigt som utskrifter pågår).

Dessutom går det att se utskrifter via din web-läsare. Se exempel på detta.

Men varför bara läsa om det... när det finns möjlighet att pröva adMix via Client server via internet mot vår server.

Hemsida Denna sida senast ändrad 2015-12-15
Copyright © 1997-2015 Elektrondata AB
Linux!