Förförra året

Avser i statistiken förförra året. Rent tekniskt innehåller saldot det värde som låg i fältet "Förra året" vid senaste årsrullningen.

Jmf.: period.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)