Period

Avser en tidsperiod, vanligtvis en månad.

Se även: periodrullning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)