Operatörsnivå

Den nivå som en viss operatör har vid utnytt- jande av adMix.

Denna nivå avgör vilka menyingångar som operatören kommer att se och kunna utnyttja i adMix meny.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)