Awk-program

Rutiner skrivna med awk är lätta att anpassa och görs normalt i samband med installation av adMix.

Intresserade företags systemadministratör kan själva lära sig denna typ av programmering.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)