Bokföringsdatum

Med bokföringsdatum avses det datum som blir be- stämmer vilken bokföringsperiod som kommer att uppdateras.

Om bokföringsåret motsvarar kalenderår, så kommer bokföringsperioden att bli samma som månadens nummer.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)