Bokföringsperiod

Med bokföringsperiod avses den minsta tiden som redovisas i balans- och resultatrapporter och som är en normal budgetperiod.

I adMix redovisning är en bokföringsperiod alltid samma som en månad om automatisk överföring används.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)