Utskriftskö

Med kö för utskrifter avses UNIX spooler som hanterar utskrifter i köordning i en skrivarkö per skrivare.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)