Skrivarkö

Varje kö har ett unikt namn med minst en skrivare som kan utnyttjas för utskrifter.

I normalfallet sker inläggning av adMix-kön, lager-kön och dokument-kön i samband med installation av adMix.

Se: Skrivarköns uppbyggnad.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)