Skrivarnamn

Med skrivarnamn avses det namn i UNIX som en viss skrivare har fått.

Varje namngiven skrivare i adMix utnyttjar UNIX möjligheter till kö-hantering av utskrifter i en utskriftskö.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)