Faktura till kund

En faktura som skapas från en kundorder kan skickas till en annan kund som då är faktura- mottagare.

All statistik hamnar ändå på kunden.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)