Systemdrift

Med systemdrift avses:

- hantering av rutiner i systemet som är periodiska. - hantering av driftstörningar i den maskinella utrustningen. - hantering av personal- och ansvarsfrågor. - hantering av fel och problem.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)