Env paint-screen-dir

"PAINT-SCREEN-DIR" anger vilket bibliotek som ska användas för lagring av terminalmodifieringar och översättningar till andra språk. Grundvärde är: "/usr/adMix/screens". Om "LANGUAGE" är angivet, så används detta som ett komplement. Se även: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)