Bildförändring

Med en bildförändring avses en förändring av bilden som ett resultat av inslag som operatören har gjort.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)