Env help-timeout

"HELP-TIMEOUT" är den tid i månader som ska för- flyta innan operatörens hjälptextnivå sänks till nybörjarnivå i samband med start av en enskild rutin. På detta sätt kommer hjälptexter automa- tiskt fram på en låg nivå om rutiner inte används ofta. Om den är odefinierad används 6 månader.

Se även: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)