Env page-length

"PAGE-LENGTH" är grundvärde för det antal rader som aktuell skrivare har per sida.

"PAGE-LENGTH" är numera ersatt av antal rader per sida som kan läggas in per skrivare.

Se även: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)