Env printer-speed

"PRINTER-SPEED" anger i tecken per sekund hur snabb en ansluten terminalskrivare är.

Denna uppgift används för att utmatningen till skrivaren inte sker så fort att några tecken försvinner på vägen. På detta sätt kan enklare anslutning ske utan tidsödande felsökning. Se även: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)