Env menue-highlight

"MENUE-HIGHLIGHT" anges och sätts till "0" om terminalen inte visar hög intensitet på ett godtagbart sätt.

Detta är vanligen fallet om terminalen används med "omvänd video".

Se: Understrykning/bindestreck.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)