Bildväxling

I samband med att en bild har fyllts i fullstän- idgt av operatören visar ofta rutinen nästa bild.

Denna typ av rutiner som består av flera bilder som följer efter varandra kan inte avbrytas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)