Flytta fönster

Ett fönster går bra att flytta från ett ställe på terminalen till ett annat.

Efter val av denna funktion används piltangenter för att markera stället dit fönstret ska flyttas. Fönstets hörnen visas under förflyttningen.

Avsluta med CR och fönstret flyttas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)