Personliga startinslag

Personliga startinslag är startinslag inlagda en- bart för en operatör med ett visst login-namn.

Dessa lagras i ett register och utnyttjas vid varje tillfälle som den aktuella bakgrundsrutinen används.

Se även: Generella startinslag

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)