Operatörsberoende

Med operatörsberoende avses att vilken operatör som utnyttjar rutinen kan göra en dramatisk skillnad på vad som visas på terminalen eller i övrigt på hur rutinen uppför sig.

Denna funktion bygger på information som finns i en operatörstabell i adMix.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)