Professionell

Denna nivå är avsedd för operatörer som ger utbildning i systemets användning och som redan har satt sig in i den information som de andra nivåerna ger.

Denna nivå informerar om rutiner och inslagsfält som berör installation och underhåll av systemet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)