Backspace

Markören rör sig på samma som som vid användning av vänsterpil, med skillnaden tecken tas bort vid användning i ett alfanumeriskt fält.

Observera att vissa terminalen inte gör någon skillnad på dessa två tangenter. I detta fall kommer båda att åstadkomma samma sak.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)