Val av kolumner

I denna rutin anges de registerfält som ska komma ut på rapporten. Detta görs genom en siffra som anger den ordning i vilken fälten ska skrivas från vänster till höger.

I praktiken gör man dessutom en annan sak sam- tidigt: Sorteringsordning för rapporten anges.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)