Datorns minne

Med datorminne avses de delar i datorn där data kan lagras för senare åtkomst.

Exempel på datorminne är: Primärminne, disk, band, etc.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)