Primärminne

Den delen av datorns minne där mellanlagring av data görs för mindre datavolymer.

Detta minne består av integrerade kretsar där data sparas elektroniskt.

F.n. är åtkomsttiden ca. 80 miljarddelar av en sekund.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)