Horisontalformat

Med detta avses antal tecken (bokstäver och siffror) som visas i bredd per tum. Vanligt format är 10 tecken per tum (cpi). För skrivarkö adMix är horisontalformatet vanligtvis 17 tecken per tum.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)