Lager-kön

Denna kö hanterar normalt utskrift av rapporter. Den antas vara kopplad till en skrivare som står på lagret.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)