Nuvarande vecka

Nuvarande vecka bör lagras i den första vecko- angivelsen i artikelmatrisen. Denna finns till- gänglig i menyn registervård artiklar.

Nuvarande vecka lagras också i grovplanering i modulen "Behov & planering". Dessa bör vara samma veckor.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)