Registervård

Registervård är arbetet med nyuppläggning, ändring eller makulering av kunder, artiklar, anställda etc. Registrens innehåll kan skrivas ut med olika registerlistor (Utskrifter).

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)