Ange lagerplats

Rutin som heter "Ange lagerplats" i menyn är av- sedd att ange vilken lagerplats operatören nor- malt arbetar med.

Lagerplatsnr kan normalt ändras i de olika rutiner som utnyttjar lagerplats.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)