Aktiv lagerplats

Med aktiv lagerplats avses den lagerplats där operatören befinner sig eller där större delen av registrering hänför sig till.

Aktiv lagerplats lagras per operatör och medför en förenklad hantering mot att alltid behöva ange vilken lagerplats som avses.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)