Nedåtpil

Vid användning av denna tangent förflyttas markören till ett efterkommande fält på en rad nedanför.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)