Automatisk hjälptext

Automatisk hjälptext fungerar så att operatören löpande kan se information om varje inslagsfält som markören kommer in i.

Denna information finns inlagd på flera olika nivåer.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)