Exempel registerpost

Exempel: Registerpost I kundregistret finns alla kunder lagrade. Varje kund ligger lagrad i form av en registerpost.

I dessa registerposter finns all information om kunden i form av registerfält.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)