Räkenskapsår

Med räkenskapsår avses den tidsperiod inom vilken den ekonomiska redovisningen sker. Denna täcker normalt ett kalenderår.

Det förekommer följande avvikelser: - Förkortat räkenskapsår - Förlängt räkenskapsår - Brutet räkenskapsår

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)