Förkortat räkenskapsår

Ett förkortat räkenskapsår är mellan 6 och 12 månader långt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)