Bin/lpx parametrar

Första indataraden överför parametrar: "-q XXXXXXXX -nb -t n -r"CR-LF q = "1" & "4": UNIX lp "2" - Visa på terminal "3" - Terminalskrivare X = Namn på Utskriftskö n = antal kopior -nb och -r utnyttjas inte f.n.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)